Меню сайту
Translate
Категорії розділу
Світ фото [24]
Все про чудовий світ фотографії
Пошук
Друзі сайту
Статистика


Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Форма входу


Четвер, 01.10.2020, 05:31ГоловнаРеєстраціяВхід
Андрушівка Фото Відео
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна » Статті » Професійна фотографія » Світ фото

Майбутнє цифрових фотографій: більш ніж коли-небудь маніпуляцій
Виробники цифрових камер і пов'язаних з ними програмне забезпечення для редагування, схоже, прагнуть рішень ваші цифрові фотографії виглядають щасливими і пороку, наскільки це можливо
Eager to emphasise your best feature in photographs, or perhaps tone down your worst? Бажаючи підкреслити ваші кращі функції у фотографії, або, можливо, пом'якшити ваші гірші? Or are photographs of friends and family displaying insufficient levels of mirth messing with your world view? Або фотографії друзів і сім'ї показані недостатній рівень веселощів возитися з вашим світоглядом?

Not only are cameras allowing you to remove trace of foul moods from the people in your photos, but new software from Microsoft digitally creates a "perfect" photo without you even having taken the actual shot in question. Не тільки камери дозволяє видалити сліди фол настрої з людей на фотографіях, але нове програмне забезпечення від Microsoft цифровий створює "ідеальний" Фото без вас, навіть прийнявши фактичного пострілу в питання.

The new feature is in the latest version of Microsoft's Photo Gallery, which is part of the Microsoft Live Essentials suite - it does the interesting, some might think strange, courtesy, of combining the best aspects of your various bits from myriad photos and melding them together to produce the ideal shot. Нова функція в останній версії Фотогалерея Microsoft, яка є частиною Suite Microsoft Live Essentials - це цікаво, деякі можуть подумати дивно, ввічливість, поєднання кращих аспекти вашої різні біти з безлічі фотографій і злиття їх разом, щоб зробити постріл ідеальним.

Called Photo Fuse, Microsoft is hoping that the feature will prove especially popular for events such as weddings, although you'd think it might take a bit of the fun out of 'Hens' and 'Bucks' nights. Викликається Фото запобіжників, Microsoft сподівається, що функція виявиться особливо популярні для таких подій, як весілля, хоча можна подумати, що це може зайняти трохи задоволення від курей і ночі "Бакс".


Which do you like best? Якою вам найбільше подобається? Microsoft's Photo Gallery lets you pick which elements of your photos you like best, and combines them into a best-case image Microsoft малюнок Галерея дозволяє вибрати, які елементи з ваших фотографій вам подобається найбільше, і об'єднує їх у-разі зображення краще

Photo Fuse is one of many ways automatic cameras and editing software features can now alter not only the exposure, but also alter the makeup of the scene. Фото Запобіжник є одним з багатьох способів автоматичних камер і можливості редагування програмного забезпечення тепер може змінити не тільки експозиції, а й змінити склад сцени. Another feature that Photo Fuse reminded us of is "Smile Shutter", which Sony advertises on its web site with the tagline, "Happy Moments". Ще одна особливість, що фотографія запобіжників нагадав нам про є "Smile Shutter", який Sony рекламує на своєму веб-сайті з гаслом, "щасливі моменти".

Sony says that its T200 and DSC-T70 cameras are designed to recognise smiles according to a number of variables, such as rising cheeks and cheekbones, the appearance of teeth or narrowed eyes. Sony стверджує, що її T200 і DSC-T70 камери призначений для розпізнавання посмішки у відповідності з числом змінних, таких як підвищення щоки і скули, поява зубів або примруженими очима. If the feature is turned on - and you don't have to use it - the camera waits till it sees the appropriate grin, then takes the photo. Якщо функція включена - і ви не повинні використовувати це - камера чекає, поки він бачить відповідних Грін, потім бере фотографії.

Sadly, the feature appears to lack the ability to spot cracked or fake smiles, so users could expect to see photos of their friends and family looking, well weird. На жаль, функція, схоже, погано здатність виявити тріщини або підроблені посмішки, так що користувачі можуть очікувати побачити фотографії своїх друзів і сім'ї виглядає добре дивно. And you'll probably struggle getting that picture of a guard at Buckingham Palace or other famously dour-faced subjects like Sydney taxi drivers. І ви, ймовірно, боротьба отримати, що картина охоронець в Букінгемському палаці або інший відомий суворий особою таких предметах, як драйвери Сіднеї таксі.

As well as Smile Shutter, many modern compact cameras offer intelligent scene detection, face detection and motion detection. Як і функція Smile Shutter, багато сучасних компактні камери пропонують інтелектуальне виявлення сцени, розпізнавання осіб і виявлення руху. Facial tracking lets some cameras keep certain people in focus, while some cameras also have the ability to switch focus priority on adults or children. Відстеження особи дозволяє деяких камерах тримати деякі люди в центрі уваги, а деякі камери також мають можливість переключати увагу пріоритетним на дорослих або дітей.

Fujifilm recently launched a camera it says can recognise profiles up to a 90 degree angle, compared to most other snappers in the market that pretty much require the subject's face be caught straight on. Fujifilm нещодавно запустила камери він говорить може розпізнати профілів до кута 90 градусів, в порівнянні з більшістю інших окунь на ринку, які в значній мірі вимагають особи суб'єкта потрапити прямо.

Категорія: Світ фото | Додав: max (19.02.2011)
Переглядів: 684 | Рейтинг: 0.0/0

Конструктор сайтів - uCozCopyright Андрушівка Фото Відео © 2020