Меню сайту
Translate
Категорії розділу
Андрушівка сьогодні [211]
Андрушівка сьогодні
Андрушівка Інтернет [8]
Все про Інтернет в Андрушівці
Історія Андрушівщини [8]
Історія Андрушівщини
Відео Андрушівка [9]
Цікаві відеоматеріали про Андрушівку
Реклама в Андрушівці [14]
Рекламні оголошення в Андрушівці
Пошук
Друзі сайту
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу


Середа, 30.09.2020, 10:04ГоловнаРеєстраціяВхід
Андрушівка Фото Відео
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна » Статті » Андрушівка » Андрушівка сьогодні

Оприлюдення проектів реруляторних актів
У к р а ї н а
АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
П’ята сесія Шостого скликання від ____ квітня 2011 року
Про затвердження
Типового договору оренди нерухомого майна

Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада ВИРІШИЛА: 1. Затвердити Типовий договір оренди нерухомого майна (додається). 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності. Голова ради О.В.Мельник Додаток до рішення районної ради від квітня 2011 року "Затверджено”
Голова Андрушівської районної ради _________________________ "___”___________ 20_ р.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА
ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕРУХОМОГО МАЙНА
від _____________ 20 __ року № __
_________________________________________________________________, (повне найменування орендодавця) в подальшому іменоване Орендодавець, в особі _________________________________________________________________, (посада, ПІБ) що діє на підставі __________________________________, з однієї сторони, (назва документа) та ______________________________________________________________ в (повна назва Орендаря) подальшому іменоване Орендар в особі _________________________________________________, що діє на підставі (посада, ПІБ) ________________________________, з іншої сторони, уклали даний договір (статут, довіреність тощо) про наведене нижче: 1. Предмет договору 1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення площею _________ кв.м, розміщене на ____ поверсі (ах) (будинку, будівлі тощо) за адресою: Житомирська область, _______________________________________, що знаходиться на балансі __________________________, вартість якого визначена шляхом проведення незалежної оцінки, здійснену станом на ______________20__ р. і становить _______________ грн. без ПДВ. Майно передано в оренду з метою ___________________________________________________________. 1.2. Орендар використовує орендоване приміщення тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором. 2. Умови передачі та повернення орендованого приміщення 2.1. Вступ Орендаря у користування приміщенням настає одночасно з підписанням сторонами даного договору та акта приймання-передачі вказаного приміщення. 2.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, а Орендар користується ним протягом строку оренди. 2.3. Приміщення вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі. 3. Орендна плата 3.1. Орендар за користування об`єктом оренди вносить орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності. 3.2. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району, затвердженої рішенням районної ради, і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, по якому є інформація про індекс інфляції) ___________________________грн. (місяць, рік) Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Орендна плата за перший місяць оренди ________ визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ______________________________________________________________. (місяці, роки) 3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. 3.4. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням сторін. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України. 3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується з Орендаря відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки, визначеної НБУ, за кожний день прострочення, включаючи день сплати. 3.6. Орендна плата сплачується Орендарем по день фактичного повернення приміщення згідно з актом приймання-передачі. 3.7. Орендодавець має право відмовитися від цього договору і вимагати повернення переданого в оренду майна, якщо Орендар не вносить плату за користування зазначеним майном протягом трьох місяців підряд. 4. Використання амортизаційних відрахувань 4.1. Амортизаційні відрахування на об’єкт оренди нараховуються Орендодавцем, залишаються в його розпорядженні та використовуються ним для відновлення об’єкта оренди. 4.2. Поліпшення об’єкта оренди, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району. 5. Права і обов`язки Орендодавця Орендодавець має право: 5.1. В будь-який час контролювати стан, напрями і ефективність використання майна, переданого в оренду, шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження. 5.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до даного договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого приміщення внаслідок неналежного використання та (або) невиконання умов даного договору. 5.3. Орендодавець має право вимагати розірвання договору оренди в разі невиконання договору оренди та в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 6. Права і обов`язки Орендаря Орендар має право: 6.1. Проводити реконструкцію, технічне переобладнання та поліпшення об’єкта оренди для своїх потреб лише з дозволу власника майна або уповноваженого власником органу в установленому порядку, попередньо погодивши такі дії з Орендодавцем. 6.2. У разі, якщо здійснені Орендарем поліпшення об’єкта оренди можуть бути відокремлені без пошкодження приміщення, Орендар має право на їх відокремлення. 6.3. Якщо Орендар без згоди власника та погодження Орендодавця здійснив поліпшення об’єкта оренди, які неможливо відокремити без пошкодження приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості. 6.4. Питання компенсації поліпшень, здійснених Орендарем за згодою власника та погоджених Орендодавцем, вирішуються відповідно до чинного законодавства України. 6.5. За згодою орендодавця та погодженням районної ради здавати майно в суборенду. Суборендну плату в розмірі, що не перевищує орендної плати за об’єкт суборенди, отримує Орендар, порядок використання решти суборендної плати визначається Андрушівською районною радою. Орендар зобов`язаний: 6.6.Використовувати об’єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов’язань. 6.7. Зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню. 6.8. Вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі. 6.9. Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території. 6.10. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти з Орендодавцем орендованого майна договір про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю. 6.11. Відшкодовувати Орендодавцю не пізніше 10 числа наступного місяця плату за землю пропорційно розміру орендованої площі. 6.12. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованих приміщень, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об’єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об’єкта оренди з метою контролю за використанням об’єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору. 6.13. Застрахувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі чи пошкодження на користь Орендодавця у день підписання договору оренди і забезпечити його пожежну безпеку. Орендар передає копію страхового полісу Орендодавцю в 3-денний термін із моменту його укладення. 6.14. У разі спричинення збитків орендованому приміщенню з вини Орендаря, проводити їх відшкодування. 6.15. У разі припинення даного договору, повернути Орендодавцю в 15-денний термін орендоване приміщення в належному стані, не гіршому, ніж під час передачі його в оренду, що засвідчується актом приймання-передачі. 6.16. Не має права передавати обов`язки за договором іншим особам, а також здавати орендоване майно в суборенду без дозволу власника. 6.17. Витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки орендованого майна, рецензуванням звіту про незалежну оцінку майна, розміщенням оголошення про конкурс на об’єкт оренди (у випадку застосування конкурсної процедури при передачі майна в оренду), відшкодовуються Орендарем Орендодавцю в місячний термін із дня підписання договору оренди. 6.18. Орендар несе повну матеріальну відповідальність за пошкодження, заподіяні об’єкту оренди, до моменту його повернення Орендодавцю за актом приймання-передачі. 6.19. Щомісяця до 15 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку Орендодавця). На вимогу Орендодавця проводити звірку взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством. 6.20. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси, повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 6.21. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок власних коштів. 7. Відповідальність сторін 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов`язань згідно з даним договором сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 7.2. Спори, що виникають в ході виконання цього договору, вирішуються в судовому порядку. 7.3. Якщо Орендар не виконує обов’язки щодо повернення нерухомого майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки в розмірі подвійної плати за користування нерухомим майном за час прострочення. 7.4. У разі несплати Орендарем орендної плати більше одного місяця, Орендодавець має право ставити питання про дострокове розірвання договору у встановленому чинним законодавством порядку. 8. Строк дії, умови зміни та розірвання договору 8.1. Даний договір діє з "____”______________20__ р. по "____”_______________20 р. 8.2. Зміна умов або розірвання даного договору можуть мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться, розглядаються сторонами протягом місяця з дня отримання пропозицій. 8.3. Даний договір може бути розірвано достроково на вимогу однієї зі сторін, за рішенням суду, у випадку невиконання умов даного договору та інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 8.4. Заявка Орендаря на продовження договору повинна бути надана Орендодавцю за три місяці до закінчення строку договору. Строк дії договору може бути продовжений на новий строк лише після розгляду робочою групою з питань оренди майна районної ради питання доцільності його продовження та затвердження головою районної ради додаткової угоди до цього договору (або нового договору). 8.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи припинення дії цього договору. 8.6. Одностороння відмова від договору оренди не допускається, крім випадків, передбачених чинним законодавством та цим договором. Договір оренди припиняється в разі: - закінчення строку, на який його було укладено; - приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря); - банкрутства орендаря; - загибелі об'єкта оренди; - ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем; - смерті фізичної особи-Орендаря. 8.7. Взаємовідносини, не врегульовані даним договором, регламентуються чинним законодавством України. 8.8. Цей Договір складено в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу: 1-й – Орендодавцю, 2-й – Орендарю, 3-й – виконавчому апарату районної ради. 9. Платіжні та поштові реквізити сторін: Орендодавець : ___________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Орендар: ________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 10. Особливі умови договору _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 11. Додатки Додатки до цього договору: - розрахунок місячної орендної плати; - акт приймання-передачі орендованого приміщення. Додатки є невід’ємною та складовою частиною договору. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі при передачі об’єкта в оренду покладається на Орендодавця. Юридичні адреси сторін Орендодавець Орендар

М.П. М.П Заступник голови ради В.Б.Шпаківський
Додаток 1
до Типового договору оренди нерухомого майна

РОЗРАХУНОК

плати за оренду приміщень, орендованих _____________________________________ назва Орендаря № з/пНазва та місце-знаходження об`єкта орендиПлоща об`єкта оренди, кв.мВартість за експертною оцінкою на "__”_______20_ р. Застосовані величиниОрендна плата за перший (базовий) місяць оренди
1 кв.м, грн.усього об`єкта, грн.індекс інфляціїорендна ставканазва місяця, рікорендна плата без ПДВ, грн.

Орендодавець: Орендар: _________________ _____________________ підпис підпис М.П. М.П. Заступник голови ради В.Б.Шпаківський Додаток 2 до Типового договору оренди нерухомого майна
А К Т приймання-передачі від "___”_____________20_ р. Балансоутримувач _____________________________________________________________ повна назва _____________________________________________________________________________ в особі_______________________________________________________________________ , посада, прізвище, ім`я, по батькові з однієї сторони, і Орендар______________________________________________________ _____________________________________________________________________________ повна назва в особі_______________________________________________________________________ , посада, прізвище, ім`я, по батькові з іншої сторони, склали цей акт про те, що: Балансоутримувач передає, а Орендар приймає відповідно до договору оренди нерухомого майна від "___”____________20_ р. № __ приміщення (будівлю, споруду тощо) за адресою __________________________________________________ загальною площею__________________кв.м, вартість якого визначена експертною оцінкою і становить_______________грн. станом на "___”_________________20_ р. Стан орендованого майна__________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Орендодавець здав: Орендар прийняв:

Заступник голови ради В.Б.Шпаківський

Аналіз регуляторного впливу від 04.02.11
Назва регуляторного органу: Андрушівська районна рада
Назва документа: проект рішення районної ради "Про затвердження типового договору оренди нерухомого майна”
Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ з питань управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату Андрушівської районної ради
Опис існуючої проблеми
На виконання ЗУ від 14 грудня 2010 року № 2784-VI "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування ” всі діючі регуляторні акти прийняті районною радою підлягають обов’язковому перегляду на предмет їх відповідності основним принципам державної регуляторної політики. При попередньому розгляді рішення 17 сесії 5 скликання районної ради від 22.08.2008 «Про делегування повноважень по оперативному управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району» було встановлено, що це рішення було прийнято з порушеннями таких основних принципів державної регуляторної політики, як прозорість та врахування громадської думки. Крім цього, це рішення містить багато різних не пов’язаних між собою регуляторних актів, і в результаті розміщується на 94 сторінках, що створює певні труднощі при внесенні змін до нього та роботі із ним. Оскільки даним рішенням було затверджено в тому числі і типовий договір оренди нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району то такий договір потребує затвердження районною радою в новій редакції.
Цілі прийняття рішення обласної ради
Ø Виокремлення в окремий регуляторний акт, рішення районної ради про затвердження типового договору оренди нерухомого майна що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Ø Подальше вдосконалення організації договірно-майнових відносин щодо надання в оренду комунального майна.
Ø Упорядкування використання комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Ø Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
Ø Врахування інтересів орендарів.
Ø Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селища, міста району.
Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акта надає можливість в більш повному обсязі врахувати вимоги чинного законодавства при укладенні договорів оренди об’єктів комунальної власності району, продовження договорів, термін дії яких закінчився та розрахунку орендної плати, згідно затверджених орендних ставок. Так, відповідно до п.3 ст.17 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” передбачено що після закінчення терміну договору орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідно для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору. Впровадження регулювання організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста, району та майнових відносин між орендодавцями та орендарями шляхом прийняття цього рішення надає можливість: - скасувати норму встановлену попереднім рішенням ради про сплату завдатку орендарем під час укладання договору оренди; - упорядкувати процес передачі в оренду майна. - з іншого боку орендодавці зможуть вимагати розірвання договору оренди нерухомого майна у випадку невиконання орендарем вимог стосовно утримання орендованого майна.
Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
Ø визначення істотних умов договору оренди нерухомого майна;
Ø встановлює додаткові зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати, поліпшення та утримання майна;
Ø в цілому упорядковує орендні відносини.
Альтернативи
Регулювання господарських відносин при прийнятті регуляторних актів передбачає необхідність розгляду можливих альтернатив, запропонованому регуляторному акту, тому до вивчення пропонуються наступні варіанти:
1. Відмова від запропонованого регулювання, тобто залишення без змін існуючої ситуації.
2. Впровадження запропонованого регуляторного акта. При застосуванні першої з альтернатив типовий договір оренди нерухомого майна що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району, затверджений рішенням 17 сесії 5 скликання потребує визнання таким, що втратив чинність оскільки був прийнятий з порушенням таких основних принципів державної регуляторної політики, як прозорість та врахування громадської думки. Застосування даної альтернативи не дає можливості вирішити проблему, викликану необхідністю дотримання органом місцевого самоврядування вимог законодавства, зокрема в частині здійснення регуляторної діяльності. У разі застосування запропонованого регуляторного акта, буде досягнуто визначеної мети, а саме забезпечено дотримання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України „Про оренду державного та комунального майна”. Крім того, прийняття запропонованого проекту регуляторного акта забезпечить можливість врегульовувати питання оренди. Проаналізувавши обидва запропоновані варіанти, можна дійти висновку, що альтернативи регуляторному акту який пропонується до прийняття немає.
Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення районної ради, у випадку його прийняття, встановить єдині правила для всіх орендарів нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району, сприятиме своєчасній сплаті ними орендної плати, що в цілому повинно позитивно вплинути на орендні відносини. З прийняттям цього регуляторного акта будуть збережені об’єкти комунальної власності шляхом виконання орендарями договірних зобов’язань. Досягнення цим регуляторним актом встановлених цілей не впливає на витрати територіальних громад району та в цілому сприяє веденню господарської діяльності юридичних осіб, фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності.
Вплив проекту на корупцію
Впровадження цього регуляторного акту буде обмежувати надання окремих преференцій тим чи іншим орендарям, що має позитивно вплинути на зниження проявів корупції.
Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта Відстеження результативності регуляторного акта згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією

Таблиця вигод та витрат
Місцева влада- зменшення (відсутність) заборгованості до бюджету з орендної плати; - ефективне використання та відновлення майна спільної власності територіальних громад району; - зменшення (відсутність) заборгованості по експлуатаційним послугам з утримання орендованого майна; - зниження соціальної напруги.- витрати пов’язані з укладанням договорів.
Суб’єкти господарювання- загальні правила платного користування майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад району; - звільнення від сплати завдатку у розмірі місячної орендної плати.- витрати пов’язані з укладанням договорів .
Територіальні громади- своєчасне отримання бюджетних виплат та послуг, які компенсуються з бюджету.- відсутні
Заступник голови районної ради В.Б.Шпаківський

У к р а ї н а
АНДРУШІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
П’ята сесія Шостого скликання
від ____ квітня 2011 року
Про затвердження Положення
про оренду майна, що є спільною
власністю територіальних громад
сіл, селища, міста району
Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.
Голова ради О.В.Мельник
Додаток до рішення районної ради від квітня 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селища, міста району
1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про оренду державного та комунального майна” з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів (далі - ЦМК) та окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району та знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій.
1.2. Підприємства, установи, організації звертаються до районної ради з клопотанням щодо надання дозволу виступати орендодавцем майна, яке
перебуває у них на балансі і належить до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району (надалі - дозвіл на оренду майна).
1.3. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб‘єкт підприємницької діяльності.
1.4. Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній. Без процедури проведення конкурсу може бути надано в оренду нерухоме майно за умови укладення договору оренди строком на один місяць і менше (без наступної пролонгації) та (або) якщо загальна площа об’єкта оренди складає десять і менше квадратних метрів, а також окреме індивідуально визначене майно підприємства, установи, організації (крім нерухомого), у разі, якщо зазначене майно знаходиться в приміщенні, що передано в оренду.
1.5. Згода балансоутримувача нерухомого майна на укладення договору оренди не є обов’язковою.

2. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА
2.1. З метою набуття права на оренду майна фізична або юридична особа звертається з клопотанням до відповідного орендодавця, визначеного підпунктом 1.2. цього Положення. До заяви додається для отримання права на оренду нерухомого майна наступний перелік документів: Для заявників, які є юридичними особами: - документи, що посвідчують повноваження керівника юридичної особи (наказ, рішення); - копію свідоцтва про державну реєстрацію; - копії установчих документів; - копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування; - копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності, якщо це передбачено законодавством (при необхідності); - довідку про джерела фінансування для неприбуткових організацій. - копія довідки органу податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків; - довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ; у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування (при необхідності); Для заявників, які є фізичними особами (суб’єктами підприємницької діяльності): - копію паспорта (стор. 1, 2, 11); - копію ідентифікаційного коду; - копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи, як суб'єкта підприємницької діяльності; - копію свідоцтва, що підтверджує обрану систему оподаткування; - копія довідки органу податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків;
2.2. Для продовження або переукладення на новий термін договору оренди майна орендар до заяви додає: - належним чином оформлену довіреність, видану представнику орендаря юридичної особи; - копії установчих документів (для юридичних осіб); - копії паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); - копію свідоцтва про державну реєстрацію; - копію договору страхування орендованого майна. Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Заява реєструється орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим пунктом. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.
2.3. Дозвіл на оренду ЦМК надається районною радою за рекомендацією постійної комісії районної ради з питань бюджету і комунальної власності
2.4. Пропозиції щодо передачі в оренду нерухомого майна вносяться на розгляд робочої групи з питань оренди майна районної ради (далі – робоча група). Робоча група утворюється згідно з розпорядженням голови районної ради. До її складу входять: заступник голови районної ради (голова робочої групи); по одному представнику від депутатських фракцій, які зареєстровані у виконавчому апараті районної ради, відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад району (секретар робочої групи), радник з питань юридичного забезпечення виконавчого апарату районної ради; представник районної державної адміністрації (за згодою). Робоча група правомочна розглядати питання та приймати рішення простою більшістю від її загального складу. Засідання робочої групи оформляються протоколом, який підписується головою робочої групи, а її рішення носять рекомендаційний характер. Договір оренди нерухомого майна набирає чинності виключно після затвердження головою районної ради. Балансоутримувач об’єкта оренди зобов’язаний у день затвердження договору оренди передати нерухоме майно орендарю за актом приймання-передачі.
2.5. Пакет документів, наданий на оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), розглядається балансоутримувачем та вноситься разом з пропозиціями на розгляд робочої групи, за рекомендацією якої укладається договір оренди. Цей договір підлягає обов’язковому затвердженню головою районної ради.
2.6. Орендодавець замовляє звіт з незалежної оцінки об’єкта оренди, з подальшим відшкодуванням витрат орендарем.
3. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
3.1. Приймає рішення про оголошення конкурсу та виконує функції конкурсної комісії стосовно: ЦМК - постійна комісія районної ради з питань бюджету та комунальної власності; рухомого та нерухомого майна – робоча група.
3.2. Відділ з питань управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату районної ради здійснює організацію та проведення конкурсу на оренду ЦМК та нерухомого майна. Балансоутримувач забезпечує організацію та проведення конкурсу на оренду іншого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого.
3.3. Конкурс на право укладення договору оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату та найкращі умови експлуатації об’єкта при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу .
3.4. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості: - інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження); - умови конкурсу (ефективне використання об'єкта оренди за зазначеним в оголошенні цільовим призначенням, дотримання вимог експлуатації об'єкта та інші); - розмір початкової орендної плати; - дата, час і місце проведення конкурсу; - кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі; - іншу інформацію. Оголошення про конкурс розміщується в газеті "Новини Андрушівщини” не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу.
3.5. Для участі в конкурсі подається: - заява на участь у конкурсі з інформацією, яка відповідає умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні; - матеріали, передбачені підпунктом 2.1. цього Положення;
3.6. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті подають на розгляд конкурсної комісії конкурсну пропозицію, в якій повинно міститись: зобов’язання (пропозиція) щодо розміру місячної орендної плати (без ПДВ), який не може бути меншим, ніж зазначено в оголошенні; термін, на який буде укладено договір оренди; виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання по експлуатації об’єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.
3.7. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Конкурс здійснюється в один етап. При проведенні конкурсу застосовуються елементи аукціону. Найбільша пропозиція щодо орендної плати далі розглядається як стартова при проведенні торгів за процедурою аукціону.
3.8. Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими підпунктом 3.4. цього Положення та умовами конкурсу.
3.9. Переможець конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна компенсує витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування, а також за розміщення оголошення про конкурс у газеті «Новини Андрушівщини».
3.10. Якщо протягом 15 днів після прийняття рішення про надання в оренду об’єкта переможець конкурсу не уклав договору оренди, конкурсна комісія може оголосити новий конкурс на цей об’єкт. При цьому повторно до участі у конкурсі на цей об’єкт зазначений переможець не допускається.
3.11. Якщо орендар має намір продовжити дію Договору оренди, він повинен не менш ніж за 3 місяці до закінчення строку дії договору оренди письмово повідомити орендодавця про свій намір. Якщо таке звернення не надійшло у вказаний термін, оголошується конкурс на право укладення договору оренди вказаного об'єкта.
3.12. У випадку надання документів для участі в конкурсі однією юридичною або фізичною особою, конкурс не проводиться, а конкурсна комісія приймає рішення про укладення договору оренди з даною особою.
3.13. Відповідальність за нотаріальне посвідченню та державну реєстрацію договору оренди, укладеного на три роки і більше, покладається на керівника підприємства, установи, організації, на балансі якого перебуває майно спільної власності територіальних громад району (орендодавця). Витрати, пов’язані з проведенням нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору оренди, покладаються на орендаря.
Заступник голови ради В.Б.Шпаківський

Аналіз регуляторного впливу від 04.02.11
Назва регуляторного органу: Андрушівська районна рада
Назва документа: проект рішення районної ради "Про затвердження положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району ”
Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ з питань управління об’єктами спільної власності виконавчого апарату Андрушівської районної ради
Опис існуючої проблеми
На виконання ЗУ від 14 грудня 2010 року № 2784-VI "Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування” всі діючі регуляторні акти прийняті районною радою підлягають обов’язковому перегляду на предмет їх відповідності основним принципам державної регуляторної політики. При попередньому розгляді рішення 19 сесії 5 скликання районної ради від 28.11.08 «Про затвердження положень про оренду та порядків проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району» було встановлено, що це рішення було прийнято з порушеннями таких основних принципів державної регуляторної політики, як прозорість та врахування громадської думки. Тому це рішення, потребує затвердження районною радою в новій редакції.
Цілі прийняття рішення районної ради
Ø Збільшення доходів районного бюджету.
Ø Ефективне та прозоре використання комунального майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Ø Врахування змін діючого законодавства у сфері оренди.
Ø Врахування інтересів орендарів. Ø Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селища, міста району.
Ø Конкретизація інших процедур пов’язаних з орендою майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста району.
Можливості досягнення визначених цілей
Запровадження цього регуляторного акта дозволить в більшій мірі збалансувати інтереси суб'єктів господарювання, територіальних громад та держави. Сприятиме збільшенню учасників конкурсу на право оренди об’єктів спільної власності територіальних громад району, спрощенню та доступності до нормативно-правової бази, яка регулює питання оренди.
Механізм регулювання
Даний проект детально регламентує питання:
Ø подання всіх необхідних документів на продовження або переукладання договорів оренди;
Ø пріоритетності інтересів територіальних громад району;
Ø порядку надання в оренду об’єктів спільної власності територіальних громад району для здійснення комерційної діяльності виключно на ринкових засадах.
Альтернативи
Надання функцій орендодавця підприємствам на балансі яких знаходяться об’єкти оренди спричинить до зменшення надходжень від оренди до бюджету району, сприятиме застосуванню балансоутримувачами економічно-необгрутованих (збиткових) тарифів на послуги з утримання переданого в оренду майна, створюватиме певні труднощі при проведенні моніторингу стану орендних відносин та оперативному прийняттю управлінських рішень.
Аналіз впливу на господарське середовище
Даний проект рішення районної ради, у випадку його прийняття, спонукатиме балансоутримувачів до здійснення передбаченої статутом (положенням) нормальної (в умовах ринкової економіки) господарської діяльності. В той же час балансоутримувачі рухомого майна, якщо таке майно не використовується ними для власних потреб, будуть зацікавленні у передачі його в оренду з метою більш ефективного його використання.
Вплив проекту на корупцію
Впровадження прозорого механізму надання в оренду об’єктів спільного майна району, а також визначення єдиного орендодавця щодо нерухомого майна сприятиме підвищенню контролю за використанням вказаного майна та зниженню проявів корупції.
Термін дії акта
Регулювання орендних відносин, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта Відстеження результативності регуляторного акта, згідно делегованих повноважень, здійснюється районною державною адміністрацією

Таблиця вигод та витрат
Місцева влада - збільшення надходжень до бюджету району; - прозоре використання коштів отриманих від оренди майна; - зменшення заборгованості до бюджету з відрахування орендної плати; - соціально-економічний розвиток району; - ефективне використання та збереження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району.- витрати на організацію процесу надання комунального майна в оренду.
Суб’єкти господарювання- оперативність розгляду звернень стосовно оренди майна; - Можливість отримати приміщення в оренду за інших рівних умов (проведення конкурсу). - Захист власних інтересів та прав через договірні відносини. - Продовження діючих договорів оренди без проведення конкурсу.- сплата орендної плати; - виконанням взятих на себе під час проведення конкурсу зобов’язань щодо відновлення орендованого майна.
Територіальні громади- підвищення стандартів соціального захистувідсутні
Заступник голови районної ради В.Б.Шпаківський

Категорія: Андрушівка сьогодні | Додав: max (22.02.2011)
Переглядів: 409 | Рейтинг: 0.0/0

Конструктор сайтів - uCozCopyright Андрушівка Фото Відео © 2020